Om steg för livet

För en människa som mår så dåligt att själva livet känns omöjligt att utstå spelar sjukvården en mycket viktig roll. Framförallt för att förebygga i ett tidigt skede, men också för att rädda liv i en akut situation eller hjälpa på vägen tillbaka efter ett suicidförsök. Men hur tillgänglig och högkvalitativ sjukvården än lyckas bli så kan den aldrig ersätta de mänskliga möten som sker i vår vardag. Möten där vi, var och en av oss, kan göra skillnad för medmänniskor som mår dåligt. För vänner, kollegor, familj, släktingar och bekanta som tänker på självmord.

Eftersom självmord fortfarande, tyvärr, är väldigt tabubelagt är det för de flesta av oss svårt att prata om. Det kan kännas så svårt att vi inte ens vågar närma oss en människa som mår dåligt. Därför behöver vi hjälpas åt för att bryta tystnaden kring en alltför vanligt dödsorsak.

Hösten 2015 beslutade Västra Götalandsregionens psykiatriberedning att ge KPH (Kunskapscentrum för psykisk hälsa) i uppdrag att i samarbete med SPIV (Suicidprevention i Väst) ta fram en kampanj som riktar sig till allmänheten med syfte att sprida kunskap om hur självmord kan förebyggas. Denna hemsida är en del av resultatet av detta uppdrag.

Förhoppningen är att vi – du, jag och människor i vår omgivning – ska få redskap för att våga närma oss människor som mår dåligt. Att vi ska hjälpas åt att sprida kunskapen om hur vi kan hjälpa en människa som funderar på att avsluta sitt liv.

Tack för att du har besökt den här sidan! Sprid kampanjfilmen, lär dig de viktiga stegen som beskrivs här på hemsidan och i kampanjfoldern. Tillsammans tar vi steg för livet.

Monica Selin (KD)

Regionråd och ordförande för Psykiatriberedningen i Västra Götalandsregionen