Material och utbildningar

Beställ material

Om du vill beställa Steg för Livets foldrar eller planscher med fyra steg som kan hjälpa dig prata med någon som har självmordstankar, maila till info@stegforlivet.se

Kostnad för folder: 1,50 kronor/styck.

Ladda ner Steg för Livets folder på svenska,engelska, tyska, franska, spanska, kroatiska, farsiarabiska

Ladda ner Steg för Livets affisch.

Idag finns flera olika typer av utbildningar inom området suicidprevention som riktar sig till olika målgrupper, både allmänhet och yrkesverksamma.

YAM – Youth Aware of Mental Health

YAM är en kortare kurs som riktar sig till skolelever. I kursen får ungdomarna information om hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar genom att utveckla både den problemlösande förmågan och sin emotionella intelligens, till exempel hur man handskas med egna och andras känslor, relationer och empati. Kursen ges nu på försök i några skolor i Stockholm (NASP).

Läs mer

Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA – Mental Health First Aid)

Kursen riktar sig till personer med människonära yrken, exempelvis personal inom socialtjänsten, skolan, polisen, kriminalvården och brandkåren, individ- och familje-, handikapp- och äldreomsorgen, ambulanspersonal, distriktssjuksköterskor men även den ideella sektorn och allmänheten. Kursen ger en bred kunskap om psykisk ohälsa, tecken och symptom och varningssignaler vid olika tillstånd (till exempel ångest, depression, psykos och självmordsnärhet), hur man kan ingripa vid kriser och vilken behandling som finns. Kursen lär också ut hur man lyssnar utan att värdera, hur man bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig hjälp.

Läs mer

Psykisk Livräddning (PLR)

Kurserna i Psykisk Livräddning vänder sig både till allmänheten och till olika verksamheter där suicidprevention är eller bör vara en del av arbetet (till exempel inom primärvården, socialtjänsten och omsorgssektorn). I kurserna förmedlas aktuell och grundläggande kunskap om riskfaktorer och om suicidprevention på befolkningsnivå, på riskgruppsnivå och i mötet med en enskild människa. Kursen kan anpassas till olika målgrupper. Suicidprevention i Väst (SPIV) erbjuder för närvarande heldagskurser till Närhälsan (på uppdrag av Västra Götalandsregionen) och för Individ- och familjeomsorgen (på uppdrag av Göteborgs stad), men även till politiska beslutsfattare.

Läs mer

Samtalsmaterial

Vill du använda dig av filmen Steg för Livet i undervisning  eller kanske i en samtalsgrupp? Vi har tagit fram ett samtalsmaterial som kan fungera som stöd. Ladda ner det här.