VAR SJÄTTE TIMME TAR EN MÄNNISKA SITT LIV. DU KAN GÖRA SKILLNAD

VAR SJÄTTE TIMME TAR EN MÄNNISKA SITT LIV. DU KAN GÖRA SKILLNAD

TA KONTAKT

Märker du att någon nära dig mår dåligt och kanske har förändrats på ett sätt som gör dig orolig? Prata med personen. Du kan säga: “Jag ser att du inte mår bra, vill du berätta för mig hur du har det?” Ibland kan det räcka med ett samtal för att en person ska vilja leva vidare och skjuta  planerna att ta sitt liv.

TA KONTAKT

Märker du att någon nära dig mår dåligt och kanske har förändrats på ett sätt som gör dig orolig? Prata med personen. Du kan säga: “Jag ser att du inte mår bra, vill du berätta för mig hur du har det?” Ibland kan det räcka med ett samtal för att en person ska vilja leva vidare och skjuta  planerna att ta sitt liv.

LYSSNA

Visa att du bryr dig genom att fråga om det har hänt något särskilt. Försök lyssna öppet och fördomsfritt, då ökar chansen att personen känner sig trygg och berättar. Var inte rädd för att det ska bli tyst. Under tystnaden bearbetas tankar och känslor. Öppna frågor är alltid bra men ibland behöver du ställa tydliga frågor för att samtalet ska komma igång. ”Vad gjorde du igår? Hur har du det i skolan/på arbetet?” Kommer det fram saker som personen upplever som positiva i sitt liv, lyft fram och förstärk dem. 

LYSSNA

Visa att du bryr dig genom att fråga om det har hänt något särskilt. Försök lyssna öppet och fördomsfritt, då ökar chansen att personen känner sig trygg och berättar. Var inte rädd för att det ska bli tyst. Under tystnaden bearbetas tankar och känslor. Öppna frågor är alltid bra men ibland behöver du ställa tydliga frågor för att samtalet ska komma igång. ”Vad gjorde du igår? Hur har du det i skolan/på arbetet?” Kommer det fram saker som personen upplever som positiva i sitt liv, lyft fram och förstärk dem. 

FRÅGA OM SJÄLVMORDSTANKAR

När du ställer frågan visar du att det är okej att prata om självmordstankar. Du behöver inte vara orolig över att frågan ökar risken för självmord. Det är en myt. Du kan fråga: ”Är det så jobbigt att du ibland tänker på att avsluta ditt liv?” Om det är så: ”Har du tänkt ut hur du skulle gå tillväga?” Långt gångna planer kan tyda på att situationen är mer allvarlig. Har personen varit i en liknande situation, hur hanterade hen det då? Ta allt prat om självmord på allvar och lova aldrig att du håller någons självmordstankar hemliga.

FRÅGA OM SJÄLVMORDSTANKAR

När du ställer frågan visar du att det är okej att prata om självmordstankar. Du behöver inte vara orolig över att frågan ökar risken för självmord. Det är en myt. Du kan fråga: ”Är det så jobbigt att du ibland tänker på att avsluta ditt liv?” Om det är så: ”Har du tänkt ut hur du skulle gå tillväga?” Långt gångna planer kan tyda på att situationen är mer allvarlig. Har personen varit i en liknande situation, hur hanterade hen det då? Ta allt prat om självmord på allvar och lova aldrig att du håller någons självmordstankar hemliga.

SÖK HJÄLP

Inge hopp genom att betona att det finns hjälp att få och diskutera hur du kan vara ett stöd. Erbjud dig att följa med och söka hjälp. Under fliken ”Hjälp och stöd” hittar du information om vart du kan vända dig. Försök hjälpa personen att lugna sig genom att bara prata eller andas lugnt. Stanna kvar och kontakta gärna någon som hen är trygg med. Lämna aldrig någon som är självmordsnära ensam. Verkar personen inte ha kontroll över situationen se det som ett nödläge – ring 112 eller åk till psykiatrisk akutmottagning på närmaste sjukhus.

SÖK HJÄLP

Inge hopp genom att betona att det finns hjälp att få och diskutera hur du kan vara ett stöd. Erbjud dig att följa med och söka hjälp. Under fliken ”Hjälp och stöd” hittar du information om vart du kan vända dig. Försök hjälpa personen att lugna sig genom att bara prata eller andas lugnt. Stanna kvar och kontakta gärna någon som hen är trygg med. Lämna aldrig någon som är självmordsnära ensam. Verkar personen inte ha kontroll över situationen se det som ett nödläge – ring 112 eller åk till psykiatrisk akutmottagning på närmaste sjukhus.

TACK FÖR ATT DU LÄSER DEN HÄR VIKTIGA TEXTEN

På så sätt kan du göra stor skillnad. Nu får du gärna dela med dig och sprida budskapet. Ta hjälp av andra. Tillsammans kan vi bryta tystnaden, tillsammans kan vi minska antalet självmord i Sverige.

I filmen Steg för Livet berättar överlevare hur det kan kännas att ha självmordstankar och vad som kan hjälpa.

Se filmen här

”Bara man vet att någon finns där. Det kan vara skillnaden på liv och död”

Läs berättelser från personer som har erfarenhet av självmordstankar.

Är du orolig för någon i din omgivning?

Här kan du få hjälp och stöd

Hjälp oss sprida budskapet.

Beställ våra foldrar och affischer med de fyra stegen genom att maila info@suicidprev.se

”Bara man vet att någon finns där. Det kan vara skillnaden på liv och död”

Läs berättelser från personer som har erfarenhet av självmordstankar.

Är du orolig för någon i din omgivning?

Här kan du få hjälp och stöd

Hjälp oss sprida budskapet.

Beställ våra foldrar och affischer med de fyra stegen genom att maila info@suicidprev.se