Samtalsmaterial

Vill du använda dig av filmen Steg för Livet i undervisning  eller kanske i en samtalsgrupp? Vi har tagit fram ett samtalsmaterial som kan fungera som stöd. Ladda ner det här: Samtalsmaterial till filmen

Beställ material

Om du vill beställa Steg för Livets foldrar eller affischer på svenska, engelska eller arabiska maila till: info@suicidprev.com